Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et gratis tilbud til alle barn og unge (5-20 år) og deres foresatte. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå.  Skolehelsetjenesten følger helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinjer.

Kontaktinformasjon:

Helsestasjon:
Tlf: 383 57 990

Beathe Birkeland Klungland – Helsesykepleier på Feda skole og på Austerdalen skole
Tlf: 468 50 665

Rita Søgård – Helsesykepleier på Liknes skole
Tlf: 417 08 024

Renate Rostøl Bauge – Helsesykepleier på Vesterdalen skole og på Kvinlog skole
Tlf: 417 08 032

Ingrid Omland Grimstad – Helsesykepleier på Kvinesdal ungdomsskole og på Kvinesdal videregående skole
Tlf: 905 33 932