Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Virksomhet for forebygging og mestring

Virksomhet for forebygging og mestring

Virksomhet for forebygging og mestring består av blant annet avlastning, flere boliger, tjenestekontor/koordinerende enhet, SLT koordinator og flere.

 

Kontaktinformasjon: Leder Therese Netland

Tlf: 95884001

Epost: therese.netland@kvinesdal.kommune.no