Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt MST (Multi systemisk terapi)

MST (Multi systemisk terapi)

Venner med uheldig innflytelse.
Målet med behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer.

MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Atferdsvanskene vises ofte i form av

  • Voldelig eller aggressiv atferd
  • Ungdom som har problemer på skolen
  • Rusmisbruk

Behandlingen skreddersys til den enkelte familie. I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet.

Behandlingskomponenter kan f.eks. være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter. Arbeidet er intensivt og i visse perioder det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.

Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

Iverksettelse av MST baseres på konkrete vurderinger i hver enkelt sak.

Tiltak tilbys av Bufetat via Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE