Skole Barnehage Skolehelsetjenesten Helsestasjon

Handlingsveilederen:

Et arbeidsvertøy for fagfolk og foresatte

BTI-modellen er en veileder for hvordan kommunalt ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. De fire prosessene beskriver videre alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss en undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivåer i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy.

Til veileder

Nivå 0

Identifisere barn som bekymrer
Til veileder

Nivå 1

Tjenesteinternt tiltaksarbeid
Til veileder

Nivå 2

Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester
Til veileder

Nivå 3

Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester
Til veileder