Tjenesteoversikt

A-E

A-BUP poliklinikk Lister

Har du behov for hjelp, eller for å få en tettere oppfølging? ABUP tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett til behandling i spesialiserte tjenester. ABUP arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUP har mulighet for å møte deg og …

Avlastningstilbud/pårørendestøtte

Avlastningstilbud/pårørendestøtte

Blå Kors Lister

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en …

Ergoterapi for barn og unge

https://www.flekkefjord.kommune.no/tilbud-til-barn-og-unge.581536.no.html Ergoterapi for barn og unge  

F-J

Familieteamet

Familieteamet i Flekkefjord er en del av helsestasjonen.  

Familievernkontoret i Vest-Agder, avdeling Farsund

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time. De tilbyr hjelp til parforholdet, familien, barn og unge, samarbeid om felles barn, foreldre som er fratatt omsorg for barnet sitt og mekling ved samlivsbrudd. Kontoret dekker kommunene Sirdal, Flekkefjord, …

Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon

Kontakt med politiet Ta kontakt  på telefon 02800 i forkant  av oppmøte for å avtale tid dersom du har behov for å oppsøke politiet, f.eks i forbindelse med anmeldelser, mottak og utlevering av hittegods, innlevering av våpen og ved meldeplikt. Dørene kan være lukket, men stasjonen er betjent i åpningstiden. Det er mulig å anmelde flere saker …

Frisklivssentralen

Frisklivsentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har …

Frivillighetssentralen

  Frivillighetsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Fysioterapi for barn og unge

https://www.flekkefjord.kommune.no/tilbud-til-barn-og-unge.581536.no.html Fysioterapi for barn og unge

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen

tekst – generelt om helsestasjonen?

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

K-O

Lister barnevern

Lister barnevern

P-T

PPT Lister

https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-ppt Lister PPT

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste

Psykologtjenester

Psykologtjenester

Skolehelsetjenesten for barnetrinnet

Skolehelsetjenesten for barnetrinnet

Skolehelsetjenesten for ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten for ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten videregående skole

skolehelsetjenesten videregående skole

TVIST

U-Å