Tjenesteoversikt

A-E

Avlastningstilbud/pårørendestøtte

Avlastningstilbud/pårørendestøtte

Ergoterapi for barn og unge

https://www.flekkefjord.kommune.no/tilbud-til-barn-og-unge.581536.no.html Ergoterapi for barn og unge  

F-J

Familiesenteret

Familiesenteret

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frivillighetssentralen

https://www.flekkefjord.kommune.no/flekkefjord-frivilligsentral.573876.no.html Frivillighetssentralen

Fysioterapi for barn og unge

https://www.flekkefjord.kommune.no/tilbud-til-barn-og-unge.581536.no.html Fysioterapi for barn og unge

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen

tekst – generelt om helsestasjonen?

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

K-O

Lister barnevern

Lister barnevern

P-T

PPT Lister

https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-ppt Lister PPT

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste

Psykologtjenester

Psykologtjenester

Ressurssenteret

Ressursenteret

Skolehelsetjenesten for barnetrinnet

Skolehelsetjenesten for barnetrinnet

Skolehelsetjenesten for ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten for ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten videregående skole

skolehelsetjenesten videregående skole

Test

TVIST

U-Å