Flekkefjord kommune Tjenesteoversikt Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen

 

Frivillighetsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.