Flekkefjord kommune Tjenesteoversikt A-BUP poliklinikk Lister

A-BUP poliklinikk Lister

Har du behov for hjelp, eller for å få en tettere oppfølging? ABUP tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett til behandling i spesialiserte tjenester. ABUP arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUP har mulighet for å møte deg og din familie i Farsund og Flekkefjord eller komme hjem til deg, eller møte deg på skolen.

 

Kontaktinformasjon:
Tlf: Flekkefjord 38 32 73 85
Tlf: Farsund 38 19 65 00