Blå Kors Lister

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors er en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 16 medlemsorganisasjoner. Vi er også del av International Blue Cross som teller rundt 40 medlemsorganisasjoner.  Organisasjonen baserer sin virksomhet på diakonalt arbeid som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet.

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

Våre åpningstider:
Mandag   08.00-19.00
Tirsdag   08.00-15.30
Onsdag   08.00-15.30
Torsdag   08.00-19.00
Fredag   08.00-15.30

For mer informasjon: Lister Blåkors barnas stasjon