Barn som pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging

Hvilke barn og ungdom kjenner du som er pårørende?

  • Hvordan kan du som en trygg voksen bidra inn i hverdagen til barn og ungdom som er pårørende?

 

Snakke med barn

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.