Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt AKS-grupper(Aktivitet-Kommunikasjon-Samhold)

AKS-grupper(Aktivitet-Kommunikasjon-Samhold)

AKS-grupper er tilbud om alternativer skoletimer for elever som finner skoledagen vanskelig å mestre. Det er ca 7 elever i en AKS-gruppe, og de møtes 2 t/uke. Gruppen møtes i aktivitetsrommet på skolen, og gruppen er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal gjøre. Målet med AKS-gruppen er å styrke sosial kompetanse, gi mestringsopplevelser og styrke selvbildet.
Miljøterapeut ved ungdomskolen har ansvar for tiltaket.