Ansvarsgruppe

Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er tema. Dette er et tiltak som skal ivareta helhetlig og tverrfaglig oppfølging i forhold til barnet/ungdommens behov og utvikling.

Ansvarsgruppe