ASQ

ASQ er en kartlegging som brukes til å vurdere barnets utvikling. ASQ er et skjema som fylles ut av foreldre og eventuelt barnehage. Helsesykepleier scorer skjemaet.

ASQ brukes behov, og i forhold til barn som er født prematur og barn med sen motorisk og/eller sen sosioemosjonell utvikling.