Avlastning

Avlastningstilbudet er et tilbud til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver. TIlbudet kan gis på ulike måter, for eksempel i kommunens avlastningsbolig, som avlastningshjem eller som hjelp i hjemmet.

https://www.flekkefjord.kommune.no/avlastningstilbudpaaroerendestoette.6276881-538935.html