Blindsone

Blindsone er et foreldreprogram for å skape trygghet i rollen som tenåringsforeldre. Fokus på ungdomstid og foreldrerollen. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom helsestasjon, familiesenter og ungdomsskolen.

Programmet går over fire kvelder, med ulike tema. Pr. i dag er dette tema_

  • Hvilken rolle spiller foreldrene for ungdommen?
  • Ungdata og undomsmiljøe
  • “Utsett” et rusforebyggende program for ungdomsforeldre
  • Voksenrollen