Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt COS-P (cirkle of security parenting) – helsestasjonen

COS-P (cirkle of security parenting) – helsestasjonen

Målsetting med tiltaket er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Tiltaket skal styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. 

 

Hva er COS P?