Drømmeskolen

Drømmeskolen er et forebyggende program, utviklet av organisasjonen Voksne for barn. Programmet brukes på Flekkefjord Ungdomsskole.

Målet med drømmeskolen er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes. 

Drømmeklassen fokuserer på inkludering, skape vennskap og et trygt klassemiljø. Drømmeklassen holdes av elevmentorene i sine mentorklasser. Elever og lærere jobber sammen om å sette seg mål for klassemiljøet og lager planer for hvordan målene skal nås. Drømmeklassen 1 gjennomføres i august og Drømmeklassen 2 i februar. Dette er et tre timers opplegg hvor hele klassen og kontaktlærer involveres i å sette mål og vurdere det psykososiale miljøet i klassen. Kontaktlærer får verktøy for å følge opp arbeidet gjennom året. 

 Drømmeskolen