Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Familiesamtaler – helsestasjonen/familieteam

Familiesamtaler – helsestasjonen/familieteam

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn/ungdom, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerollen.