Familieteamet

Familieteamet er et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0-18 år. Teamet er organisert på helsestasjonen og skal bidra med å styrke det forebyggende arbeidet.  

Familieteamet tilbyr tidlig hjelp og støtte til gravide, barn, ungdom og familier som opplever ulike utfordringer i livet.  

Hovedfokus er å styrke barn og unges psykiske helse ved å bidra til å skape gode oppvekstsvilkår i tett samarbeid med foresatte, nettverk og de arenaene som barn/ungdom oppholder seg på.  

Familieteamet består av to familiekonsulenter, tre miljøterapeuter og en psykolog. 

Famileteamet skal gi hjelp til barn/ungdom og familier som trenger litt ekstra støtte og veiledning i forhold til ulike utfordringer i hverdagen.

 

Foresatte og ungdom kan på eget initiativ henvende seg til familieteamet ved å ringe helsestasjonen på 38328200.  

Henvendelser som gjøres på vegne av familier forutsetter samtykke og at henvendelsen er gjennomgått med foresatte og/eller ungdommen henvendelsen omhandler.