Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Foreldre/samspillsveiledning- helsestasjonen/familieteam

Foreldre/samspillsveiledning- helsestasjonen/familieteam

Tiltak for foreldre som strever i samspill med barnet/ungdommen.

Tilbudet gis av familieteam eller helsesykepleier.