Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og bidra til en positiv utvikling hos barnet. 

Foreldrerådgivning består i: 

  • Ukentlige samtaler med en foreldrerådgiver 
  • 3–5 møter per familie 
  • Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet kan alternativt delta 

Tilbudet tilbys til familier med barn i alderen 3 til 12 år som viser tegn på begynnende atferdsproblemer.