Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon

Et utvidet helsestasjonstilbud til nybakte foreldre med tidligere rusproblemer. Familien får tilbud om tettere oppfølging av jordmor, familieterapeut og helsesykepleier allerede fra svangerskapet og videre til barnet er 2 år og lengre dersom ønskelig. Målet er å sikre at barn som bor med foreldre som har hatt et rusproblem får en optimal oppfølging og forebygge skjevutvikling. Vi ønsker å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn. En ønsker dessuten å sikre at foreldrene får nødvendig støtte og hjelp i en ny livssituasjon som kan være krevende.