Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt HFU – helsestasjon for ungdom

HFU – helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år. Her kan ungdommen få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, røyking/snus, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse.

Dersom ungdommen har behov for samtale med helsesykepleier om personlige problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole/arbeid og venner, er dette en del av tilbudet.

Det er også lege tilknyttet HFU,  hvor ungdommen kan avtale time.

Tilbudet er gratis og er underlagt taushetsplikt.