Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt COS – P Lister Barneverntjeneste

COS – P Lister Barneverntjeneste

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine

COS Parenting er et manualisert og brukervennlig veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Man kan også bruke COS P inn i barnehage, skole eller andre institusjoner, som en del av veiledningen ovenfor personalet.

COS P protokollen inneholder åtte kapitler. Dersom man bruker materialet ovenfor en gruppe kan man for eksempel bruke 1 1/2 time på hver kapittel. Bruker man COS P materialet individuelt står man mere fritt i forhold til hvor lang tid man vil bruke på hvert kapittel. Det er vanlig å utføre programmet innen rammen av 8-12 uker.

Programmet er utviklet med tanke på bred implementering, og passer godt for arbeid både i 1. linjetjenesten (f.eks. PPT, Helsestasjon og barneverntjenesten) og 2. linjetjenesten (f.eks. familiesentre, BUP og DPS). Deltakere må ha relevant høyskole eller universitetsutdannelse.

Dersom COS P anvendes ovenfor familier i risiko anbefales det at programmet brukes som en del av et mere omfattende behandlingstilbud, eksempelvis sammen med COS Intervention eller andre hensiktsmessige tiltak tilpasset familiens behov.

Opprinnelig er protokollen utviklet for omsorgspersoner til barn i alderen 0-6 år, men brukes også ovenfor omsorgspersoner opp mot ungdomsalder.

 

Tiltak tilbys både på helsestasjon, Lister barnevern og Familievernkontoret i Vest Agder, avd. Farsund

Kontaktinformasjon til Familievernkontoret  er 38 39 58 80

Kontaktinformasjon til Flekkefjord helsestajon er 38 32 82 00

Kontaktinformasjon til Lister barnevern er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE