Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Individuell kartlegging og oppfølging -helsestasjonen/skolehelsetjenesten/familieteamet

Individuell kartlegging og oppfølging -helsestasjonen/skolehelsetjenesten/familieteamet

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre/barn /ungdom, eller observasjoner av barnet/ungdommen.

Tilbudet gis av helsesykepleier eller familieteamet.