Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP)

Individuell plan er en lovbestemt rettighet for personer som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Individuell plan er et verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige tjenestetilbudet til barn/ungdommen.

Retten til Individuell plan er hjemlet i helse-og omsorgstjenesteloven.