Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Konsultasjon – helsestasjonen

Konsultasjon – helsestasjonen

Intervensjonen går ut på å gi ansatte i barnehage eller skole veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper/klasser. Intervensjonen er kortvarig med ukentlige konsultasjoner over en 6–8 ukers periode.

Konsultasjon tilbys til ansatte i barnehage eller skole.