Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Nye Mønstre, NAV Lister

Nye Mønstre, NAV Lister

Nye mønstre

Nye mønstre er et tiltak i NAV Lister for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

 

NAV Lister

Kontaktinformasjon til familiekoordinator
Tlf:468 83 601
Epost: renate.egelid@nav.no