Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Pedagogisk team i barnehagen

Pedagogisk team i barnehagen

Pedagogisk team i barnehager er et tverrfaglig team som jobber på et forebyggende nivå i forhold til individ- og systemsaker .

Individsaker tas opp etter samtykke fra foresatte, og foresatte skal som hovedregel inviteres med i møtet.

Barnehagens pedagogiske team består av styrer, pedagogiske  ledere, PPT besøksansvarlig og representant fra helsestasjonen. Andre fagpersoner kan inviteres med inn etter behov.

Møtehyppigheten varierer mellom enhetene, og er hyppigere på de store enn de små barnehagene.  Møtevarighet er 1-2 timer.