PMTO- behandling

PMTO har som mål å gjenopprette eller bygge et positivt og utviklingsstøttene forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillsmønstre 

I tillegg skal tilknytningen mellom foreldre og barn bli bedre, selvtilliten til barnet bygges opp, og barna lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger.  

I en PMTO behandling får familien tildelt en terapeut, som har ansvaret for behandlingen. PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder. Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov. 

PMTO-behandling retter seg mot barn i alderen 3-12- år som har utviklet atferdsvansker