Psykologtjenester

Psykologtjenesten i Flekkefjord kommune har som formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gå avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

https://www.flekkefjord.kommune.no/psykologtjenester.6278599-518182.html