Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Råd og veiledning ved Familievernkontoret

Råd og veiledning ved Familievernkontoret

Samtaler om utfordringer i livet er ofte knyttet til livsendringer som påvirker vårt forhold til nære personer.

Samtalene er på Familievernkontorets lokaler i Farsund. Samtaler kan bestilles via sentralbordet. En trenger ikke å oppgi bakgrunn for henvendelsen.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, Avd. Farsund