Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er fast til stede på skolen. Her kan barn/ungdom og/eller foreldre ta kontakt med helsesykepleier dersom de ønsker råd og veiledning ifht barn/ungdoms psykisk eller fysisk helse. 

Alle skolene i kommunen har skolehelsetjeneste. Kontakt skolen eller helsestasjonen for avtale.