SMIL-grupper

SMIL – Styrket Mestring I Livet – er et lærings-og mestringstilbud som retter seg mot barn og unge i familier hvor forelder/foreldre sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer.

https://www.flekkefjord.kommune.no/barn-som-paaroerende.6278101-518182.html