Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er hjemlet i barnehageloven §31.
Formålet med hjelpen er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Hjelpen skal bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen.
Tilbud om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen forutsetter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

 

spesialpedagogisk hjelp i barnehagen