Spesialundervisning

Elever som av ulike årsaker ikke får tilfredstillende utbytte av opplæringen på skolen, kan ha rett til spesialundervisning.

Spesialundervisning kan handle om at et barn har behov for å jobbe etter andre kompetansemål knyttet til læreplanen, eller det kan innebære annen form for organisering av opplæringen. Økt  voksenstøtte eller deler av opplæringen  i en mindre gruppe er eksempler på det.

Spesialundervisning er hjemlet i opplæringsloven, og forutsetter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen.

Agder Fylkeskommunen har ansvar for elever i videregående skole.

PPT Lister

PPT Agder fylkeskommune