Støttefamilie

Målet med støttefamilien er å enten bygge opp under familiens styrker eller ved å fungere som et supplement til en familie med utfordringer. Støttefamilie kan også være en mer langvarig ressurs for familier som mangler eller har svake nettverk. Målsetningen med tiltaket variere fra familie til familier, men handler som oftest om at barnet og familien skal få gode opplevelse og relasjoner i hverdagen, styrke seg i rollen og få et utvidet nettverk.

En familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar på seg oppgaven med å være en støtte og ekstraressurs for et barn og dets familie. Støttefamilien inviterer dem med på aktiviteter, på middag, og bistår med ulike oppgaver for å lette hverdagen.

 

Tiltaket tilbys etter konkrete vurderinger av Lister barnevern.

Kontakt informasjon 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE