Støttekontakt

Tilbud til barn og unge som trenger ekstra støtte og oppfølging i fritiden. Støttekontakten følger opp barnet/ungdommen i fritid/fritidsaktiviteter. Tilbudet kan også gis i gruppe.

Støttekontakt er et tilbud til barn/ungdom som trenger ekstra støtte og oppfølging i fritiden. En støttekontakt skal bidra til at barnet/ungdommen får en aktiv og meningsfull fritid. TIlbudet kan også gis i gruppe.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell fagbakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

 

Støttekontakt