Tilsyn i hjemmet

Målet med kontrolltiltak er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling.

Tilsyn i hjemmet kan foretas enten ved anmeldte eller ved uanmeldte besøk. Tiltaket gjennomføres ved at barnevernansatte foretar kontroll og sikkerhetsbesøk i hjemmet. Typiske situasjoner kan være ved bekymring for rus, vold eller andre alvorlige bekymringer knyttet til et barns omsorgsbetingelser.

Tilsyn i hjemmet anses å være et inngripende kontrolltiltak, som skal jevnlig vurderes.

 

Tiltaket tilbys av Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE