TVIST

TVIST er et bredt sammensatt faglig forum som tilbyr veiledning til foresatte, skoler og barnehager i vanskelige saker.  Foruten veiledning av hele TVIST-teamet, er det også mulig å få konsultasjon av A-BUP for en vurdering av  henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Deltakere i TVIST: Helsestasjonen, kommunepsykolog, forvaltningsenheten, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver, A-BUP, PPT, barneverntjenesten, enhet for psykisk helse. 

Saker meldes inn til TVIST via et eget henvisningsskjema( se verktøykassen i BTI). Henvisningen sendes Oppvekstteamets leder.

TVIST møtes første torsdag i måneden gjennom barnehage/skoleåret.