Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Utvidet program på helsestasjonen – for foreldre i risiko

Utvidet program på helsestasjonen – for foreldre i risiko

Et utvidet helsestasjonstilbud til nybakte foreldre med ulike risikofaktorer. Familien får tilbud om tettere oppfølging av jordmor, familieterapeut og helsesykepleier allerede fra svangerskapet og videre til barnet er 1 år, og lengre dersom ønskelig. Målet er å sikre at barn som bor med foreldre som har en eller flere risikofaktorer, får en optimal oppfølging og forebygge skjevutvikling. Vi ønsker å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn. En ønsker dessuten å sikre at foreldrene får nødvendig støtte og hjelp i en ny livssituasjon som kan være krevende.  

Målgruppe/risikofaktorer:

  • Unge foreldre under 20 år
  • Mødre/fedre med atferdsproblemer
  • Mødre/fedre med psykiske lidelser
  • Mødre/fedre som i forkant av svangerskapet har gått på medikamenter i forbindelse med atferd og/eller psykiske lidelser
  • Mødre/fedre med andre utfordringer(f.eks vold eller overgrep)
  • Foreldre med fysiske helseutfordringer som påvirker dagliglivet