Zippys venner

Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene på.

Programmet gjennomføres i et samarbeid mellom kontaktlærer og skolehelsetjenesten, og er for 1.- 4.klasse.

 

https://vfb.no/produkter-og-tjenester/skoleprogrammer/zippy/