Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Koordinator -tverrfaglig samarbeid

Koordinator -tverrfaglig samarbeid

Koordinator skal koordinere det tverrfaglige samarbeidet som foregår i forhold til et barn/ungdom og familien. En valgt fagperson har ansvar for å koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet- ansvarsgruppen og ev. arbeidet med individuell plan(IP).

Personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester har rett til en koordinator. En koordinator er en valgt fagperson som får ansvar for å koordinere og samordne det tverrfaglige tjenestetilbudet til barnet/ungdommen/ familien.

Se verktøykassen: https://www.btilister.no/flekkefjord/verktoy/koordinator-rollen/

Kontakt:

Forvaltningsenheten : tlf 38 32 83 83

Oppvekstteamet: tlf 90 10 44 71