ANSVARLIG KOORDINATOR

Ved mistanke om vold/overgrep meldes saken til barnevernet. Drøft gjerne med barneverntjenesten i forkant.