Verktøykasse

BTI|Kvinesdal

Bekymringsskala vedr foresatte

Dette er et verktøy som kan hjelpe deg med å avklare din bekymring knyttet til foresatte til et barn du har kjennskap til gjennom ditt arbeid. Skalaen er et arbeids- verktøy som viser hva du kan fokusere på hvis foresattes adferd gjør deg bekymret for et barn eller en ungdom. Ved hjelp av bekymringsskalaen kan du i samarbeid med leder/kollega gi en klarere vurdering av situasjonen. Det er viktig å huske på at subjektive vurderinger kun gir et øyeblikksbilde. En familie kan være i en belastende situasjon som kan gi utslag i adferd som vekker bekymring. Tidlig involvering av foresatte i en undring er derfor veldig viktig.

Skalaen er et internt verktøy som skal hjelpe deg til å utføre mest mulig skjønn.

Vær oppmerksom

Familier med generelt god trivsel

 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte søker rådgiving dersom barnet I en periode de ikke trives.
 • Foresatte søker hjelp ved å kontakte lege, helsesøster, barnehagen, skolen eller liknende

Vær oppmerksom

Familier med redusert trivsel

 • Foresatte har uregelmessig fremmøte.
 • Foresatte lar være å delta på møter og arrangementer.
 • Foresatte slutter å overholde avtaler, melder avbud i siste liten eller kommer med ulike forklaringer på hvorfor de ikke kan delta på møter og annet som arrangeres.
 • Endret fysisk og psykisk omsorgsevne.

Grunn til bekymring

Signaler hos foresatte med egne vansker

Den fysiske fremtoningen endres:

 • Hyppig sykdom
 • Lukt av alkohol
 • Manglende situasjonsfornemmelse
 • Ustelt og likegyldig til egen fremtoning

Foresatte preges av:

 • Irritasjon
 • Isolasjon
 • Usikkerhet
 • Sårbarhet
 • Nervøsitet
 • Engstelse
 • Redusert fysisk og psykisk omsorgsevne

Grunn til bekymring

Signaler hos foresatte der barnevern/politi skal varsles

Omsorgen fra foresatte mangler helt.

Ulike tiltak er utprøvd uten forventede resultater.

Foresatte møter opp ruset.

Mistanke om vold enten mot en forelder eller mot barnet selv eller ved mistanke om seksuelt misbruk.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.