Podcast – “Barndommen varer i generasjoner”

Podcasten ble lansert 28.09.2022.

“Den fantastiske kunnskapen vi har om barndom, foreldreskap og generasjonsoverføring kan forandre livene til barn for alltid – hvis den bare blir brukt. Få har forklart dette bedre enn den banebrytende pionéren Kari Killén. Med Killén som utgangspunkt, ser forfatter og tidligere politiker Inga Marte Thorkildsen, nærmere på hva vi vet og hva vi kan gjøre. En rekke forskere, fagfolk og overlevere har gitt sine bidrag til podcasten i håp om bedring.”

“Det vi ikke husker, har vi ikke vondt av. Trodde vi før. De minste barna tålte mest, skjønte lite og var robuste. Idag vet vi at kroppen husker. Vi vet at barndommen varer i generasjoner”

Spill av episodene, 1-7:

 Barndommen varer i generasjoner. 

Episoder:

  1. Portrett av en pioner
  2. Historien gjentar seg
  3. Kroppen husker
  4. Bryt arven! Helsestasjones potensial og betydning
  5. En god barnehage varer livet ut
  6. Et barnevern i krise
  7. Gjenreis det sosiale arbeidet: Utdanningene må endres

Andre ressurser:

Utdanningsnytt.no: Kari Killèn: Barn utvikling påvirkes av det de ikke husker

Frifagbevegelse.no/fontene: Tidligere barneminister klar med podcast: Jeg blir opprørt over at de samme feilene begås

Nasjonale retninger, føringer, veiledere

Det stilles mange krav til kommunene for å ivareta barn og deres familier på best mulig måte. Dette bygger på kunnskapsbasert forskning og vi etterstreber å hele tiden bli bedre i tjenester og tiltak inn mot våre barn, unge og deres familier!