Ungdata 2022, Lyngdal og Agder

Lyngdal:

Hvordan er det å være ungdom i Lyngdal i 2022? Ungdataundersøkelsen gir mange svar.

Søk i ungdata.no

Les om Lyngdal: Ungdom har felt sin dom over Lyngdal.

 

Agder:

Ungdata: Det går greit i Agder. “Ungdom i Agder har det stort sett bra, viser tall fra Ungdata-undersøkelsen Ung i Agder. Likevel er det flere grunner til bekymring, og stadig flere yngre jenter sier de sliter med stress, press og psykiske plager.”

Korus-sør om Ung i Agder 2022

 • med lenke til rapporten, Ung i Agder 2022

Podcast – Barndommen varer i generasjoner

En historisk viktig og imponerende podcast, lansert 28.09.2022, laget av Inga Marte Thorkildsen og pioneren Kari Killèn.

“Den fantastiske kunnskapen vi har om barndom, foreldreskap og generasjonsoverføring kan forandre livene til barn for alltid – hvis den bare blir brukt. Få har forklart dette bedre enn den banebrytende pionéren Kari Killén. Med Killén som utgangspunkt, ser forfatter og tidligere politiker Inga Marte Thorkildsen, nærmere på hva vi vet og hva vi kan gjøre. En rekke forskere, fagfolk og overlevere har gitt sine bidrag til podcasten i håp om bedring.”

“Det vi ikke husker, har vi ikke vondt av. Trodde vi før. De minste barna tålte mest, skjønte lite og var robuste. Idag vet vi at kroppen husker. Vi vet at barndommen varer i generasjoner”

 

Spill av episodene, 1-7:

 Barndommen varer i generasjoner. 

 

Episoder:

 1. Portrett av en pioner
 2. Historien gjentar seg
 3. Kroppen husker
 4. Bryt arven! Helsestasjones potensial og betydning
 5. En god barnehage varer livet ut
 6. Et barnevern i krise
 7. Gjenreis det sosiale arbeidet: Utdanningene må endres

 

Aktuelt:

Utdanningsnytt.no: Kari Killèn: Barn utvikling påvirkes av det de ikke husker

Frifagbevegelse.no/fontene: Tidligere barneminister klar med podcast: Jeg blir opprørt over at de samme feilene begås

Helhetlig oppfølging av barn og familier i Agder – Rett hjelp til rett tid

Kommunene skal sikre at alle barn og unge har gode oppvekstsvilkår!

Prosjektene fra folkehelseprogrammet i Agder videreføres i dette prosjektet, og inkluderer Bedre tverrfaglig innsats (BTI), Nye mønstre- trygg oppvekst i tillegg til prosjektet, Godt begynt.

 • Målet er å videreutvikle et helhetlig system for identifisering og oppfølging av barn, unge og deres familier med behov for ekstra hjelp og støtte.
 • Prosjektet vil systematisere aktiviteter i ordinære, universelle tjenester og pågående initiativ for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling.
 • Basert på erfaringene fra arbeidet med BTI og Nye mønstre kan samhandlingsmetodikkene videreutvikles slik at disse kan tas i bruk for andre aldersgrupper og problemstillinger enn det hittil er gjort.
 • Erfaringene fra Nye mønstre-satsingen kan videreutvikle metodikk for spesialiserte koordinator-tjenester til enkeltpersoner og familier som strever på andre områder enn lavinntekt.
 • Godt Begynt kartleggingen skal fortsette slik at barn og unge med behov for ekstra hjelp lettere identifiseres og at tiltak settes inn på et tidlig tidspunkt.

I dette 3 årige prosjektet, Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn, unge og deres familier, er rådgiver Marianne Aarhoug Thorsen, prosjektmedarbeider sammen Elisabeth Nærestad, fra Arendal kommune og prosjektets leder Kathrine Bakke-Pederesen fra Kristiansand.

NB! Rapporter fra helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet og barne-, ungdom- og familiedirektoratet viser at mange barn, unge og familier med behov for ekstra oppfølging, ikke får rett hjelp til rett tid. De peker på behovet for å styrke systematisk og samordnet arbeid med å identifisere og følge opp barn og familier med behov for ekstra oppfølging.

Les mer om prosjektet her, les nyheter og nyhetsbrevene, sjekk ut dagdager og workshops.

 

Nasjonale retninger, føringer, veiledere

Det stilles mange krav til kommunene for å ivareta barn og deres familier på best mulig måte. Dette bygger på kunnskapsbasert forskning og vi etterstreber å hele tiden bli bedre i tjenester og tiltak inn mot våre barn, unge og deres familier!