Verktøykassen

Verktøykasse

I verktøykassen finner du ulike rutiner og verktøy som hjelper og støtter deg i ditt daglig arbeid.

Vi skal jobbe ut fra en felles, strukturert standard og dette er gode hjelpemidler i vårt interne arbeid og på tvers av tjenester. Flere av disse verktøyene er også linket inne i de ulike nivåene i Handlingsveilederen, der de skal anvendes.

Felles verktøy: Mange av verktøyene er utviklet i samarbeid mellom de seks BTI-kommunene i Lister, andre er utviklet av PPT, Lister Barnevern og gjelder på tvers i Lister.

Egne verktøy: Disse verktøyene er laget av våre egne virksomhetsledere og Tverrfaglig Team Barn og Unge i Lyngdal. Verktøyene er rutiner og rettsnorer til hjelp i vårt daglige arbeid med å barn og unge, og deres foresatte.

 

DU må ØVE på å SNAKKE MED BARN OG UNGDOMMER! 

Klikk inn på “snakke-simulatoren”  www.snakkemedbarn.no .

HUSK: En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. “Snakkemedbarn-simulatoren” skal hjelpe DEG å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Lykke til og takk for at DU øver!