Tjenesteoversikt

A-E

ABUB poliklinikken, Lister

Har du behov for hjelp eller for å få tettere oppfølging? ABUB tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett på behandling i spesialiserte tjenester. ABUB arbeider tverrfaglig og har tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUB har mulighet til å møte deg og din familie i deres lokaler i Farsund og Flekkefjord, de kan også komme hjem til deg eller møte deg på skolen. De vet at det for noen er lettere å snakke mens man tar en kjøretur, eller går en tur i skogen. Det er opp til deg.

Avlastning – Team Barn

Avlastning er et tiltak for foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver for sitt barn eller sin ungdom. Sammen med saksbehandler finner man frem til den mest egnede avlastningen for den enkelte familie.

Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår.

Barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barneskoler

I Lyngdal kommune har vi 7 barneskoler lokalisert i sentrumsnære områder i sør til Konsmo og Byremo i nord, som alle skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

BUA Lyngdal

BUA står for Barn Unge Aktivitet. BUA Lyngdal er på plass, med masse flott fritidsutstyr du og andre kan låne, helt gratis! Åpningstider er (normalt) tirsdag og torsdag kl.10 – 17.

F-J

Familiesenteret – Lyngdal Helsestasjon og Familieteam

Lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie

Familievernkontoret

Familievernkontoret Vest-Agder, avdeling Farsund, tilbyr rådgivning, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og renger ingen henvisning. Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Forebyggende Politi

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800. Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune, i tett samarbeid med SLT koordinator., men også idretten, ungdomsklubber, menigheter og andre.

Habilitering

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander. Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet.  

HABU – Habilitering for barn og unge

Habilitering for barn og unge. HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Helsestasjonen og Skolehelsetjenesten

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år. Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for …

K-O

NAV – Nye Mønstre

Familiekoordinator tilbys til familier som har hatt lav inntekt over tid og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

P-T
U-Å

Undrer om denne blir rett

Quis qui ut qui adipisicing exercitation eiusmod enim qui ex velit labore est id veniam. Sit est velit excepteur. Lorem aute dolore quis quis veniam culpa minim dolor adipisicing veniam in laboris eiusmod. In est incididunt Lorem eu reprehenderit sint officia.

Ungdomsskoler

I Lyngdal kommune har vi 3 ungdomsskoler. Skolene har dyktige ansatte, sosiallærer og helsesykepleier som alle skal jobbe strukturert etter BTI-modellen i arbeidet med ungdom de er bekymret for.

Videregående skoler

I Lyngdal finnes det 2 videregående skoler.