Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Lister logopedtjeneste

Lister logopedtjeneste

Logopeden jobber med barn og unge i alderen 0-16 år og gir hjelp med språk og talevansker.

Kommunene i Lister har en kommunal logopedtjeneste som er tilknyttet Lister PPT. Dersom man ønsker en vurdering av behov for logopedbehandling, sender man en henvisning til kommunen.

Logopedtjenesten har eget henvisningsskjema som du får ved å ta kontakt med kommunen du bor i.Det er administrasjonen i de ulike kommunene som tar imot henvisninger til logopedtjenesten. Det blir foretatt en vurdering av administrasjonen om behovet skal behandles lokalt eller om det skal henvises til Helfo.