Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Her finner du oversikt over våre ulike “møterom”, det vil si våre samhandlingsarenaer.

Hvordan forstår vi samhandling?

Samhandling skjer når aktuelle tjenester arbeider sammen om å gi best mulig samordnet hjelp, slik at denne blir helhetlig og sammenhengende.  Når vi samhandler har deltakerne en gjensidig forpliktelse i oppgaveløsningen.  Når vi møtes for å samhandle, er formålet at vi sammen skal løse familiens hjelpebehov i sammen med de det gjelder. felles mål for den eller de det gjelder.

I Lister har vi samhandlingsarenaer på tre nivåer;

  1. Regionalt samhandler vi om kompetanseheving og tjenesteutvikling for å sikre treffsikre tiltak til det beste for barn, unge og deres foresatte.
  2. Kommunalt systemnivå handler om samhandling for å forbedre, evaluere og finne bedre måter å hjelpe barn og familier på.
  3. Kommunalt individnivå handler om samhandling med barn, unge og deres foresatte for å gi dem riktig hjelp når de trenger det.

En samhandlingsarena vil være det fysiske stedet hvor deltakerne møtes for å finne gode løsninger til det beste for den enkelte.