Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Relasjonskartlegging – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Å bevisstgjøre alle ansatte på skolen på hvem de bør jobbe mer med for å trygge eleven 

Møtehyppighet: 1 – 2 ganger pr. år

Deltakere: Alle ansatte på skolen

Ansvarlig for møtet: Rektor